Human Translators

מתרגמים

מקצועיים בלבד!

עובדה מהירה

כל המתרגמים שלנו מתרגמים לשפת אמם בלבד.

הכר את המתרגם שלך
לרבות רקע והמלצות.

עובדה מהירה

ל-One Hour Translation יש אלפי מתרגמים ביותר מ-100 מדינות ברחבי העולם.

עובדה מהירה

רוב המתרגמים מתגוררים במדינת שפת היעד אליה הם מתרגמים,
לדוגמה, מתרגמי אנגלית-יפנית מתגוררים ביפן.

בחר את המתרגמים שברצונך לעבוד עמם.

הצטרף לקהילת המתרגמים שלנו

הצטרף לקהילת המתרגמים ההולכת וגדלה שלנו ותרוויח כסף
_________
**הזמן את המאסטרקארד של OneHourTranslation

התחל פרויקט תרגום עסקי

תרגם עכשיו

מידע אודות תקני האיכות שלנו

איכות