World's Fastest

שירות התרגום המקצועי

המהיר בעולם

עובדות מהירות

התרגום מתחיל בתוך שעת עסקים אחת במדינה
בה מתגורר המתרגם.

באפשרותינו לפצל פרויקטים בין מספר
מתרגמים שיעבדו עליהם במקביל חהגשה מהירה יותר.

מהירות התרגום האנושי עומדת על 200 מילים לשעה
ו-2000 מילים ליום למתרגם.

מחויבות לעמידה בזמנים - שעון עצר
מציג את הזמן הנותר להשלמת התרגום.

מתרגמים אנושיים

_______

מתרגם מקצועי מתרגם בממוצע 200 מילים בשעה ו-2000 מילים ביום. כלל זה הוא חוצה שפות וארצות.

זמן תרגום כולל

_______

זמן התרגום מורכב מזמן הביצוע, זמן התרגום המעשי ומספר המתרגמים העובדים במקביל. באפשרותנו לפצל פרויקט בין מספר מתרגמים כדי לעמוד במועד היעד שלך.

כיצד אנו מצליחים להיות הכי מהירים

_______

OHT הסירה את הגורמים המעכבים והפכה את תהליך התרגום המקצועי לחלק יותר.

לתרגום מהיר

_______

באפשרותנו לפצל פרויקטים בין מספר מתרגמים כדי לזרז את תהליך התרגום. צור קשר עם צוות התמיכה שיסייע לך לעמוד במועד היעד שלך

למה למהר?

_______

אנו ב-OHT מאמינים שהזמן שלך הוא חשוב, ושבעידן האינטרנט אינך צריך לסבול יותר מעיכובים בעסק שלך כתוצאה מתהליכים לא יעילים.

שעון עצר

_______

ל-OHT יש שעון עצר ייחודי המציג את הזמן הנותר להשלמת התרגום.

התחל פרויקט תרגום עסקי

תרגם עכשיו

צפה במחירון

מידע אודות תקני האיכות שלנו

איכות